قیمت ویژه تور کیش نوروز 97 تاریخ شروع تور 1 فروردین ماه هتل ایران کیش

هتل ایران کیش

 

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل ایران کیش درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین معراج

مدت اقامت      :  2 شب و 3 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور کیش  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور کیش نوروز 97 تاریخ شروع تور 2 فروردین ماه هتل گاردنیا کیش

 هتل گاردنیا کیش

 

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل گاردنیا کیش درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  : ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  2 شب و 3 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور کیش  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

ارزانترین تور کیش نوروز 97 تاریخ شروع تور 3 فروردین ماه هتل گامبرون کیش

هتل گامبرون کیش

 

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل گامبرون کیش درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین معراج

مدت اقامت      :  2 شب و 3 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور کیش  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

پیش فروش تور کیش نوروز 97 تاریخ شروع تور 5 فروردین ماه هتل داریوش کیش

هتل داریوش کیش

 

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل داریوش کیش درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین معراج

مدت اقامت      :  2 شب و 3 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور کیش  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور کیش تاریخ 13 فروردین 97 هتل ترنج کیش

هتل ترنج کیش

 

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل ترنج کیش درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین معراج

مدت اقامت      :  2 شب و 3 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور کیش  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور کیش تاریخ 12 فروردین 97 هتل فرشتگان کیش

هتل فرشتگان کیش

 

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل فرشتگان کیش درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  : ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  2 شب و 3 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور کیش  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور کیش تاریخ 11 فروردین 97 هتل آرامش کیش

هتل آرامش کیش

 

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل آرامش کیش درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین معراج

مدت اقامت      :  2 شب و 3 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور کیش  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور کیش تاریخ 10 فروردین 97 هتل سارا کیش

هتل سارا کیش

 

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل سارا کیش درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  : ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  2 شب و 3 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور کیش  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور کیش تاریخ 9 فروردین 97 هتل شایگان کیش

هتل شایگان کیش

 

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل شایگان کیش درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین معراج

مدت اقامت      :  2 شب و 3 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور کیش  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور کیش تاریخ 8 فروردین 97 هتل شایلی کیش

هتل شایلی کیش

 

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل شایلی کیش درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  : ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  2 شب و 3 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور کیش  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021