ارزانترین تور دبی نوروز 97 تاریخ شروع تور 1 فروردین ماه هتل وستین مینا سیاحی مارینا دبی

هتل وستین مینا سیاحی مارینا دبی

 

تاريخ ارسال پكيج  تور دبی نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل وستین مینا سیاحی مارینا دبی درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین ایران ایر

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور دبی  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور دبی نوروز 97 تاریخ شروع تور 2 فروردین ماه هتل وارویک دبی

هتل وارویک دبی

 

تاريخ ارسال پكيج  تور دبی نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل وارویک دبیدرجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور دبی  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

پیش فروش تور دبی نوروز 97 تاریخ شروع تور 3 فروردین ماه هتل صدف دبی

 هتل صدف دبی

 

تاريخ ارسال پكيج  تور دبی نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل صدف دبی درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین ایران ایر

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور دبی  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور دبی نوروز 97 تاریخ شروع تور 4 فروردین ماه هتل باب الشمس دبی

هتل باب الشمس دبی

 

تاريخ ارسال پكيج  تور دبی نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل باب الشمس دبی درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور دبی  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور دبی نوروز 97 تاریخ شروع تور 5 فروردین ماه هتل فورسیزن ریزورت دبی

هتل فورسیزن ریزورت دبی

 

تاريخ ارسال پكيج  تور دبی نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل فورسیزن ریزورت دبی درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  : ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور دبی  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور دبی تاریخ 13 فروردین 97 هتل وستین مینا سیاحی مارینا دبی

هتل وستین مینا سیاحی مارینا دبی

 

تاريخ ارسال پكيج  تور دبی نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل وستین مینا سیاحی مارینا دبی درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین ایران ایر

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور دبی  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور دبی تاریخ 12 فروردین 97 هتل وارویک دبی

هتل وارویک دبی

 

تاريخ ارسال پكيج  تور دبی نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل وارویک دبیدرجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور دبی  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور دبی تاریخ 11 فروردین 97 هتل صدف دبی

 هتل صدف دبی

 

تاريخ ارسال پكيج  تور دبی نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل صدف دبی درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین ایران ایر

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور دبی  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور دبی تاریخ  10 فروردین 97 هتل باب الشمس دبی

هتل باب الشمس دبی

 

تاريخ ارسال پكيج  تور دبی نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل باب الشمس دبی درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور دبی  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور دبی تاریخ 9 فروردین 97 هتل فورسیزن ریزورت دبی

هتل فورسیزن ریزورت دبی

 

تاريخ ارسال پكيج  تور دبی نوروز 97 / فروردین 1397

هتل : هتل فورسیزن ریزورت دبی درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  : ايرلاین ماهان

مدت اقامت      :  5 شب و 6 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور دبی  : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021