تور ترکیه نوروز 97 تاریخ شروع تور 1 فروردین ماه هتل کریستال ترکیه

هتل کریستال ترکیه

 

تاريخ ارسال پكيج  تور ترکیه نوروز 97 / فروردین 1397

هتل :  هتل کریستال ترکیه درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرباس اطلس جت

مدت اقامت      :  3 شب و 4 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ترکیه   : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور ترکیه نوروز 97 تاریخ شروع تور 2 فروردین ماه هتل گراند جواهر ترکیه

هتل گراند جواهر ترکیه

 

تاريخ ارسال پكيج  تور ترکیه نوروز 97 / فروردین 1397

هتل :  هتل گراند جواهر ترکیه درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرباس سان اکسپرس

مدت اقامت      :  3 شب و 4 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ترکیه   : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور ترکیه نوروز 97 تاریخ شروع تور 3 فروردین ماه هتل گرند هیلاریوم ترکیه

هتل گرند هیلاریوم ترکیه

 

تاريخ ارسال پكيج  تور ترکیه نوروز 97 / فروردین 1397

هتل :  هتل گرند هیلاریوم ترکیه درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین معراج

مدت اقامت      :  3 شب و 4 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ترکیه   : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور ترکیه نوروز 97 تاریخ شروع تور 4 فروردین ماه هتل سورملی ترکیه

هتل سورملی ترکیه

 

تاريخ ارسال پكيج  تور ترکیه نوروز 97 / فروردین 1397

هتل :  هتل سورملی ترکیه درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرباس آسمان

مدت اقامت      :  3 شب و 4 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ترکیه   : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور ترکیه نوروز 97 تاریخ شروع تور 5 فروردین ماه هتل هیلتون بسفر ترکیه

هتل هیلتون بسفر ترکیه

 

تاريخ ارسال پكيج  تور ترکیه نوروز 97 / فروردین 1397

هتل :  هتل هیلتون بسفر ترکیه درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرباس آسمان

مدت اقامت      :  3 شب و 4 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ترکیه   : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور ترکیه تاریخ 13 فروردین 97 هتل رویال پالم ترکیه

هتل رویال پالم ترکیه

 

تاريخ ارسال پكيج  تور ترکیه نوروز 97 / فروردین 1397

هتل :  هتل رویال پالم ترکیه درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین قشم ایر

مدت اقامت      :  3 شب و 4 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ترکیه   : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور ترکیه تاریخ 12 فروردین 97 هتل کروانسرای لارا ترکیه

هتل کروانسرای لارا ترکیه

 

تاريخ ارسال پكيج  تور ترکیه نوروز 97 / فروردین 1397

هتل :   هتل کروانسرای لارا ترکیه درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین معراج

مدت اقامت      :  3 شب و 4 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ترکیه   : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور ترکیه تاریخ 12 فروردین 97 هتل کروانسرای لارا ترکیه

هتل کروانسرای لارا ترکیه

 

تاريخ ارسال پكيج  تور ترکیه نوروز 97 / فروردین 1397

هتل :   هتل کروانسرای لارا ترکیه درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین معراج

مدت اقامت      :  3 شب و 4 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ترکیه   : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور ترکیه تاریخ 11 فروردین 97 هتل لیون ترکیه

هتل لیون ترکیه

 

تاريخ ارسال پكيج  تور ترکیه نوروز 97 / فروردین 1397

هتل :  هتل لیون ترکیه درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرلاین قشم ایر

مدت اقامت      :  3 شب و 4 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ترکیه   : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021 

تور ترکیه تاریخ 10 فروردین 97 هتل میندس ترکیه

هتل میندس ترکیه

 

تاريخ ارسال پكيج  تور ترکیه نوروز 97 / فروردین 1397

هتل :   هتل میندس ترکیه درجه هتل درجه هتل درجه هتل

با پرواز  :  ايرباس آسمان

مدت اقامت      :  3 شب و 4 روز 

پايه قيمت از   :  تماس گرفته شود

خدمات تور ترکیه   : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، اقامت، ترانسفر فرودگاهی، تخفيفات گردشگری، تور لیدر فارسی زبان

توضيحات     : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

مجری تور   : آژانس سالی گشت

تلفن تماس   :41954/88178815 -021